Klub cyklistů roudnických, z.s. založen 1885

Úvod » Rozpisy » Giro de Zavadilka 2024

Giro de Zavadilka

Závod pro všechny kategorie, založený již v roce 1967

Základní informace

Datum konání

Pátek 5. července 2024 od 14.30.

Pořadatel

Klub cyklistů roudnických, z. s., ve spolupráci s Obecním úřadem Vědomice

Místo konání – startu

Vědomice – Zavadilka u Roudnice n. L., okres Litoměřice.

Výsledky

Zajišťuje Sportovní servis Apachi, s.r.o., www.sportovniservis.cz.

Ředitel závodu

Vladimír Urban, Alej 17. listopadu 922, 413 01 Roudnice n. L., mobil 606 633 631, e‑mail lala@lala.cz

Hlavní pořadatel, Vedoucí kanceláře

Iveta Hájková, Alej 17. listopadu 1754, 413 01 Roudnice n. L., mobil 702 184 545, e‑mail ivetaproskova@seznam.cz

Velitel trati

Miroslav Štembera, Kozlovice 22, 413 01 Roudnice n. L., mobil 724 173 943, e‑mail m.stembera22@gmail.com
Petr Urban, Špindlerova třída 807, mobil 603 975 904, e‑mail audi003@seznam.cz

Trať závodu

Zavadilka – Chodouny – Polepy – Vrutice – Svařenice – Vrbice – Vetlá – Kyškovice – Zavadilka, okruh je rovinatý a měří 21,5 km.

Kancelář závodu

Ve sportovním areálu Pod Lipou od 11.30 do ukončení závodu.

Závod

Přihlášky

Na www.sportt.cz do. 3. července nebo v den konání závodu v kanceláři závodu od 11.30. Startovní čísla se vydávají nejpozději 30 minut před startem prvního družstva.

Závodníci budou startovat v pořadí podle elektronické přihlášky, následovat budou přihlášení na místě.

Startovné

250 Kč za družstvo, pro přihlášené předem na www.sportt.cz do 3. července, nebo 300 Kč pro přihlášené na místě v den startu.

Předpis

Závod se koná podle platných Pravidel ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn tohoto rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností. Závod se jede jako časovka tříčlenných družstev, závodí se v duchu pravidel ČSC, fair play a dle tohoto rozpisu.

Ceny

  • první 3 družstva žen
  • první 3 družstva rodin (ve složení rodiče, prarodiče, děti, sourozenci atd., s jedním účastníkem do 15 let, podmínkou je, aby každý účastník měl své kolo, pokud bude dítě na sedačce, bude trojice odměněna pouze za účast.
  • první 3 družstva se součtem věku členů družstva do 50 let, do 90, 91 – 120, 121 – 150, 151 – 180, 181 – 210 let a 211 a více let.
  • Pro děti bude v uzavřeném areálu Pod Lipou uspořádána soutěž zručnosti.

Mimořádné ceny

Ceny pro nejstaršího a nejmladší účastníky.

Zdravotní zajištění

  • zdravotní sestra a sanitní vozidlo,
  • Roudnická nemocnice 416 838 111,
  • tísňové volání 155.

Ustanovení

Jede se za otevřeného silničního provozu! Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Cyklistická přílba je povinná, každý účastník jede na vlastní účet a nebezpečí a za nehody a jejich následky, které zavinil je sám odpovědný. Doporučený je průkaz zdravotní pojišťovny, stejné dresy členů družstva jsou žádoucí. Před startem podepíše každý účastník prezenční listinu, za nezletilé rodič. Jízda za motorovými vozidly a jich se přidržování se trestá diskvalifikací celého družstva.

Tento rozpis byl schválen výborem KCR dne 27. 3. 2024

Vladimír Urban
ředitel závodu