Klub cyklistů roudnických, z.s. založen 1885

Úvod » Rozpisy » Giro de Zavadilka 2022

Giro de Zavadilka

Závod pro všechny kategorie, založený již v roce 1967

Základní informace

Datum konání

úterý 5. července 2022 od 14.30 hodin.

Pořadatel

Klub cyklistů roudnických, z. s., ve spolupráci s Obecním úřadem Vědomice

Místo konání – startu

Vědomice – Zavadilka u Roudnice n. L., okres Litoměřice.

Výsledky

zajišťuje Sportovní servis Apachi, s.r.o., www.sportovniservis.cz

Ředitel závodu

Vladimír Urban, Alej 17. listopadu 922, Roudnice n. L., mobil 606 633 631, e‑mail lala@lala.cz

Hlavní pořadatel

Iveta Hájková, Alej 17. listopadu 1754, Roudnice n. L., mobil 702 184 545, e‑mail ivetaproskova@seznam.cz

Velitel trati

Miroslav Štembera, Kozlovice 22, 413 01 Roudnice n. L., mobil 724 173 943, e‑mail m.stembera22@gmail.com

Trať závodu

Zavadilka – Chodouny – Polepy – Vrutice – Svařenice – Vrbice – Vetlá – Kyškovice – Zavadilka, okruh je rovinatý a měří 21,5 km.

Kancelář závodu

ve sportovním areálu Pod Lipou od 11.30 hodin do ukončení závodu.

Vedoucí kanceláře

Iveta Hájková, Alej 17. listopadu 1754, Roudnice n. L., mobil 702 184 545, e‑mail ivetaproskova@seznam.cz

Závod

Přihlášky

Na www.sportt.cz do. 2. července nebo v den konání závodu v kanceláři závodu od 11.30. Startovní čísla se vydávají nejpozději 30 minut před startem prvního družstva.

Závodníci budou startovat v pořadí podle elektronické přihlášky, následovat budou přihlášení na místě.

Startovné

350,- Kč za družstvo, pro přihlášené předem na www.kcr.cz do 2. července, nebo 450,- Kč pro přihlášené na místě v den startu.

Předpis

závod se koná podle platných Pravidel ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn tohoto rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností.

Ceny

  • první 3 družstva žen
  • první 3 družstva rodin (ve složení rodiče, prarodiče, děti, sourozenci atd., s jedním účastníkem do 18 let, podmínkou je, aby každý účastník měl své kolo, pokud bude dítě na sedačce, bude trojice odměněna pouze za účast
  • první 3 družstva se součtem věku členů družstva do 50 let, do 90, 91 - 120, 121 - 150, 151 -180, 181 - 210 let a 211 a více let.

Mimořádné ceny

ceny pro nejstaršího a nejmladší účastníky.

Zdravotní zajištění

  • zravotní sestra a sanitní vozidlo,
  • Podřipská nemocnice 416 838 111,
  • tísňové volání 155.

Předpis

závod se jede jako časovka tříčlenných družstev, závodí se v duchu pravidel ČSC, fair play a dle tohoto rozpisu.

Ustanovení

Jede se za otevřeného silničního provozu! Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Cyklistická přílba je povinná, každý účastník jede na vlastní účet a nebezpečí a za nehody a jejich následky, které zavinil je sám odpovědný. Doporučený je průkaz zdravotní pojišťovny, stejné dresy členů družstva jsou žádoucí. Před startem podepíše každý účastník prezenční listinu, za nezletilé rodič. Jízda za motorovými vozidly a jich se přidržování se trestá diskvalifikací celého družstva.

Tento rozpis byl schválen výborem KCR dne 31. 3. 2022.

Vladimír Urban
ředitel závodu