Klub cyklistů roudnických, z.s. založen 1885

Úvod » Rozpisy » Giro de Zavadilka 2020 – časovka tříčlenných družstev

Giro de Zavadilka – časovka tříčlenných družstev

Závod pro všechny kategorie, založený již v roce 1967

Základní informace

Datum konání

neděle 5. července 2020 od 14.30 hodin.

Pořadatel

Klub cyklistů roudnických, z. s., Špindlerova třída 807, 413 01 Roudnice nad Labem ve spolupráci s Obecním úřadem Vědomice.

Místo startu

Židovice u Roudnice n. L. okres Litoměřice.

Ředitel závodu

Vladimír Urban, Alej 17. listopadu 922, Roudnice n. L., mobil 606 633 631, e-mail lala@lala.cz.

Hlavní pořadatel

Iveta HÁJKOVÁ, Alej 17. listopadu 1754, Roudnice n. L., mobil 702 184 545, e-mail ivetaproskova@seznam.cz.

Velitel trati

Jan PODRÁBSKÝ, Dr. Slavíka 1321, Roudnice n. L., mobil 733 466 979, e-mail janpodrabsky@email.cz.

Trať závodu

okruh Židovice - křižovatka u Roudnice n. L. – Rohatce – Hrobce - Židovice, okruh je dlouhý 9100m . Závodí se na 1 okruh.

Kancelář závodu

v místě startu od 11.30 hod do ukončení závodu, restaurace Na Rychtě.

Závod

Přihlášky

na www.kcr.cz, nebo v den konání závodu v kanceláři závodu od 11.30 hodin. Startovní čísla se vydávají nejpozději 30 minut před startem prvního družstva.

Závodníci budou startovat v pořadí podle elektronické přihlášky, následovat budou přihlášení na místě.

Startují

  • Kategorie I. - silniční kola
  • Kategorie II. - horská kola – bude kontrolován rozměr pneumatik – šíře pláště min. 1,9‶

Startovné

250,- Kč za družstvo, pro přihlášené předem na www.kcr.cz do 3. července, nebo 350,- Kč pro přihlášené na místě v den startu.

Předpis

závod se jede jako časovka tříčlenných družstev, závodí se v duchu pravidel ČSC, fair play a dle tohoto rozpisu. Startuje se po 1 minutě. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn tohoto rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností.

Ceny

  • první tři družstva v kategorii horských kol;
  • první 3 družstva žen;
  • první 3 družstva rodin (ve složení rodiče, prarodiče, děti, sourozenci s jedním účastníkem do 18 let, podmínkou je, aby každý účastník měl své kolo, pokud bude dítě na sedačce, nebo na vlečném vozíku či kole bude trojice odměněna za účast;
  • první 3 družstva se součtem věku členů družstva do 50, do 90 let včetně, 91-120, 121-150, 151-180, 181-210 let a 211 a více.

Mimořádné ceny

ceny pro nejstaršího a nejmladší účastníky.

Zdravotní zajištění

  • zravotní sestra a sanitní vozidlo,
  • Podřipská nemocnice 416 838 111,
  • tísňové volání 155.

Ustanovení

jede se za otevřeného silničního provozu! Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Cyklistická pevná přílba je povinná, každý účastník jede na vlastní účet a nebezpečí a za nehody a jejich následky, které zavinil je sám odpovědný, doporučený je průkaz zdravotní pojišťovny, stejné dresy členů družstva jsou žádoucí. Před startem podepíše každý účastník prezenční listinu, za nezletilé děti rodič. Jízda za motorovými vozidly a jich se přidržování se trestá diskvalifikací celého družstva. Jede se za použití elektronické časomíry a čipů.

Informace ohledně koronavirové situace.

V současnosti jsou známy podmínky, za jakých bude možné pořádat sportovní akce, ale pořadatel si vyhrazuje v případě změn právo na možnost úpravy propozic, či zrušení celé akce.

Tento rozpis byl schválen Výborem KCR, dne 9.6.2020.

Vladimír Urban, v. r.
ředitel závodu